دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان

لطفا به منظور انتخاب صحیج وقت ابتدا جدول حضور پزشکان را بررسی کنید


مهمان گرامی خوش آمدید
به صفحه ي اطلاعات خوش آمديد
اطلاعات مرکز درماني :

بيمارستان شهدای هفتم تیر دورود

آدرس :

لرستان - دورود-میدان فرمانداری-ابتداری خیابان کندوان-درمانگاه تخصصی سید مصطفی خمینی

تلفن :

....

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان لرستان


www.microafzar.com